Karnawał w Strumicy

Strumica Karneval

W 1670 podróżny kronikarz turecki Evlija Chelebija podczas pobytu w Strumicy napisał: „Przyszedłem do jednego miasta, położonego u podnóża wysokiego wzgórza i widziałem jak tej nocy ludzie w maskach śmiejąc się, krzycząc, śpiewając biegają od domu do domu”.

Od 1991 roku karnawał został sformalizowy. Strumica przystąpiła do FECC (Europejska Federacja Miast Karnawałowych) w 1994, a cztery lata później była organizatorem XVIII Międzynarodowego Kongresu Miast Karnawałowych.

Oficjalne otwarcie karnawału przypada na wieczór ostatniej soboty karnewału, kiedy to podczas balu maskowego wybiera się  króla i królową karnawału.  W niedzielę odbywa się dziecięcy karnawał. Najważniejsza noc karnawału wypada we wtorek, kiedy głównymi ulicami miasta przechodzi parada.

W karnawale uczestniczą nie tylko Macedończycy, ale różnież zamaskowane grupy z innych krajów, a w tym Polacy. Wszyscy uczestnicy karnawału biorą udział w konkursie na najpiękniejsze kostiumy, które nawiazują do tradycji karnawału macedońskiego lub dotyczą dowolnej temetyki. Nagrody są przyznawane w kategoriach grupowej i indywidualnej. Od 2000 roku do programu karnawału zostały dołączone festiwale karykatury i aforyzmów.