Kompleks kościołów św. Leoncjusza – Vodocza (Водоча)

Vodoca

Przy wyjeździe z wioski Vodocza (Водоча), jedyne 4 kilometry na północny-zachód od Stumicy, ukazują się okazałe odnowione kopuły cerkwi św. Leontija. W nocy cerkiew wygląda jeszcze bardziej majestatycznie, gdyż cały kompleks jest oświetlony z różnych stron. W ciemności ma się wrażenie, że klasztor unosi się nad ziemią. Na teren cerkwi prowadzą dwa wejścia, jedno do świątyni, a drugie do zakonu, gdzie znajduje się nowo wybudowana cerkiew pod wezwaniem św. Grzegorza Palama i Czcigodnego Starego Josifa Spileot.

Kompleks kościołów św. Leoncjusza -Vodocza znajduje się w odległości 4 km na zachód od Strumicy we wiosce Vodocza. Sam kompleks składa się z trzech cerkwii (dziś są połączone w jedną), klasztornych łaźni, pozostałości po obiektach handlowych i olbrzymiej średniowiecznej nekropolii z ponad tysiącami grobów. Jeżeli chodzi o samą cerkiew można określić przynajmniej cztery fazy jej budowy:

  • pierwsza faza- wczesnochrześcijańska bazylika V-VI w.,
  • druga faza- trzynawowa  wschodnia cerkiew z kopułami, wybudowana między  VI-VII w.,
  • trzecia faza- zachodnia cerkiew zbudowana między 1018- 1037, czyli po upadku cesarstwa Samuela
  •  czwarta faza- środkowa cerkiew wybudowana na przełomie XI i XII wieku, największa cerkiew z tego kompleksu.

Warto wspomnieć o najlepiej zachowanych macedońskich freskach z XI w., na których zostało przedstawionych 40 męczenników, Isavrios i Evplos. Cmentarz był użytkowany od XIV do XX wieku. Dziś w kompleksie mieszkają zakonnicy.